0

Bình đựng nước thể thao SIGG Active WMB Traveller 1500ml

 • Mã số sản phẩm: SG 8256.00 8256.10
 • Dòng sản phẩm: SIGG
 • Giá bán: 690.000 Đ
Màu:

Số lượng mua: - +Còn hàng

Tổng thành tiền: 690000.00

Mua

Giới thiệu sản phẩm

Bình nước thể thao SIGG Active WMB Traveller 1500ml


Features:
 • -Swiss made
 • -BPA free, PHT free
 • -One piece extruded aluminum
 • -Extremely lightweight, very rugged
 • -Spill proof
 • -Durable inner liner and powder-coated exterior finish
 • -Hygienic, does not affect taste of contents
 • -Ressitant to fruit acids and isotonic beverages
 • -Hand wash recommended

Materials:
 • -High-grade aluminium

Specifications:
 • -Capacity: 1500 ml
 • -Size: 90 Ø x 330 mm
 • -Mouth width: 54mm
 • -Item Weight: 240 gr

Ý kiến cho sản phẩm

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Người dùng ẩn danh

Đánh giá: